Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding kiezen om je kind te helpen

Heeft uw kind problemen met leren op school? Gaat het maken van huiswerk vaak met moeite? Schakel dan de hulp in van FAST Bijles. Deze huiswerkbegeleiding Amsterdam is gericht op ouders en leerlingen die dyslexie, leesproblemen en/of spellingproblemen hebben. Kinderen die dyslexie of een taalachterstand hebben komen vaak moeilijk mee op school en lopen daardoor de kans om een (nog grotere) achterstand op te lopen. Dit heeft vaak ook consequenties voor andere gebieden. Geef jouw kind de mogelijkheid om goed mee te komen op school en kies voor huiswerkbegeleiding. Bij FAST Bijles werken ze met de speciale FAST-methode. FAST staat voor Fonografie en Analogie Strategie Training. Al ruim vier jaar werken zij met deze psycholinguïstische remediërende taalmethode. Niet alleen de mensen bij FAST Bijles kunnen met deze methode werken. Ook jij kunt met gemak deze taalmethode aanleren en het vervolgens zelf samen met jouw kind toe te passen.Huiswerkbegeleiding Amsterdam

De voordelen van huiswerkbegeleiding

Naast het feit dat deze methode ook makkelijk door jou toe te passen is, zijn er ook vele andere voordelen waar je van profiteert als je met huiswerkbegeleiding met jouw kind aan de slag gaat. FAST Bijles heeft uitgebreid onderzoek laten doen naar de methode die zij ontwikkeld heeft. Zowel Universiteit Leiden als de Fontys Hogeschool laten met hun onderzoeken zien dat de methode ervoor zorgt dat CITO prestaties stijgen en ook de leermotivatie gaat met sprongen vooruit. Daarnaast wees het onderzoek ook uit dat voor vrijwilligers en middelbare scholieren waarmee zij werkten, het heel gemakkelijk was om de FAST-methode aan te leren. Voor de ouder moet dit dus ook geen probleem zijn.

Het succes van de methode van de huiswerkbegeleiding

Waarom is huiswerkbegeleiding zo succesvol? Dit komt doordat zij werken met Lego en kleuren. Hiermee bouwen de kinderen met dyslexie, lees- of spellingproblemen zinnen en woorden. Wij geven jou als ouder handige werkboeken die jou leren aan de slag te gaan met jouw kind. Ondertussen heeft jouw kind een leuke methode waarmee hij of zij huiswerk maakt en het daarmee zelfs als leuk kan gaan beschouwen.

Van nature is uw kind gewend om dingen te leren van de ouders. Dit gaat instinctief en voelt voor het kind het meeste vertrouwd aan. Daarom kunt juist u als ouder deze rol op uw nemen om uw kind te kunnen helpen met het leren op school. U krijgt bij ons de juiste tools aangeleerd om genoeg zelfvertrouwen en kennis op te doen, waarmee u uw kind weer vooruit kunt helpen.

 

Google+
Twitter