Bijles Basisschool

Kansen zijn er in deze wereld. Een van de manieren om een solide basis te bouwen voor een goed leven is onderwijs. Onderwijs is niet enkel het van buiten leren van termen en het behandelen van thema’s, het gaat over inzicht krijgen, analyseren, reflecteren, kennis opdoen, kortom: ontwikkeling. Op een basisschool is er sprake van een brede vorming. De lessen gaan van taal tot aardrijkskunde. Soms kan het zo zijn dat een kind moeite heeft om op alle gebieden de verdieping in te gaan en daadwerkelijk te leren. Daarom levert FAST bijles nu de bijles basisschool.

FAST bijles basisschoolBijles Basisschool

Fastbijles ging op onderzoek en verzamelde alle gegevens. Het belangrijkste was dat professionele bijles voor iedereen beschikbaar moest worden.
FAST staat voor Fonografie en Analogie Strategie Training. Een hele mond vol. Het is een psycholinguïstische methode, speciaal voor kinderen met leesproblemen, dyslexie en een spellingproblematiek. Het is een gedegen methode die al meer dan vier jaar gebruikt wordt door professionals. Er wordt blijvend onderzoek verricht naar de Fast methode, zodat deze optimaal en up-to-date blijft. Het is al bewezen dat Fast-bijles leidt tot betere CITO prestaties en een hogere leermotivatie. De bijles basisschool variant is aangenaam en gemakkelijk, omdat het afstemt op het kind. Kleuren en Lego zijn hulpmiddelen om het leerproces te bevorderen. Door specialisme op het gebied van spelling, werkwoordspelling, technisch lezen en begrijpend lezen wordt door Fastbijles op een prettige manier de kennis aan het kind geleerd. De bijles basisschool van Fastbijles geeft ouders de mogelijkheid het leertraject van het kind te volgen en actief te sturen. Door middel van lesmaterialen speciaal afgestemd op de specifieke problemen van het kind. Tevens zijn er pakketten beschikbaar om het leren nog leuker te maken.
Uw kind zal instinctief het beste en het snelste leren van u als ouder. Hierbij geven wij u de kennis om met volle vertrouwen uw kind zelf die dingen bij te brengen, om ze verder te helpen op school en daardoor ook verder helpen in het leven. Van nature is uw kind gewend om de dingen te leren van u, dit voelt vertrouwd en kan eenvoudiger zijn dan de begeleiding bij het leren door een vreemde. Gun uw kind die kans en leer hoe u hier zelf mee aan de slag kunt gaan.

Bijles basisschool bij FAST bijles

In ruim vijf jaar heeft Fastbijles zich gepositioneerd als betrouwbare bijlesorganisatie in de regio Rotterdam. Uitgangspunt is dat iedere ouder het beste wil voor zijn of haar kind en dat dit voorhanden moet zijn. Zodoende ontstond er een innovatieve manier van bijles. Deze manier was niet alleen effectiever, maar ook goedkoper, zonder verlies van de hoogste kwaliteit.